Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len "Zásady") popisujú, ako spracovávame a chránime osobné údaje, ktoré nám poskytujete prostredníctvom nášho kontaktného formulára.

1. Zodpovednosť za ochranu údajov

 

My, Kilter s. r. o., sme zodpovední za ochranu Vašich osobných údajov a dodržiavame platné právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov.

 

 

 

2. Účel spracovania údajov

 

Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete cez kontaktný formulár, budú použité výhradne na komunikáciu s Vami ohľadom Vašej otázky, komentára alebo požiadavky. Vaše údaje nebudú použité na iné účely, ako sú uvedené vo formulári.

 

 

 

3. Druhy osobných údajov

 

V našom kontaktnom formulári požadujeme následujúce údaje:
- Meno
- E-mailová adresa
- Správa

 

 

 

4. Súhlas

 

Vaším odoslaním formulára nám dávate súhlas so spracovaním týchto údajov na vyššie uvedené účely. Môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať kontaktným formulárom alebo prostredníctvom našich kontaktných údajov.

 

 

 

5. Ochrana údajov a bezpečnosť

 

Sme zaviazaní k ochrane vašich osobných údajov a prijali sme primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti Vašich údajov.

 

 

 

6. Zverejňovanie údajov tretím stranám

 

Vaše osobné údaje nezverejňujeme tretím stranám bez Vášho súhlasu, s výnimkou prípadov, ktoré vyžaduje zákon alebo naše právne povinnosti.

 

 

 

7. Uchovávanie údajov

 

Vaše osobné údaje budú uchovávané len po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, pre ktorý boli zhromaždené, alebo podľa toho, ako to vyžaduje platný zákon.

 

 

 

8. Vaše práva

 

Máte právo požiadať o prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania. Máte tiež právo namietať voči spracovaniu údajov a na prenosnosť údajov.

 

 

 

9. Kontaktujte nás

 

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa ochrany osobných údajov, prosím, kontaktujte nás na kilter@kilter.sk.

 

Tieto "Zásady" môžu byť čas od času aktualizované, preto sa odporúča ich pravidelné prečítanie.

 

 

 

Kilter s. r. o.
20.12.2023

 

Kontaktujte nás

Sme tu pre vás a zodpovieme vám na všetky otázky.

Kontakt / Najčastejšie otázky